IGD real Šetríme Váš čas a peniaze ... výhodné riešenia ...
O násSlužbyReferenciePartneriKontakt
Stavby na kľúč Stavebná činnosť Zemné práce Inžinierska činnosť

Služby

Stavby na kľúč

Rekonštrukcie

Zemné práce, autodoprava

Stavebná činnosť

   Hrubá stavba

   Strecha

Projektovanie

Inžinierska činnosť

Postup pri spracovaní zákazky

Stavebná činnosť
 
Aby ste nemuseli pracne vyhľadávať informácie na internete, nájdete ich u nás na webe, ušetríme Váš čas pri orientovaní v mori informácií.
 

Základy
Základové nosné konštrukcie sú tou časťou stavby, ktorú nemožno podceniť. Stále prenášajú aj občasné zaťaženia celého objektu do únosného podložia budovy. Dôležité je ich správne a kvalitné vyhotovenie, ako aj zaizolovanie proti účinkom vlhkosti, podzemnej vody a chladu. V opačnomprípade môžeme rátať s komplikovanými a nákladnými opravami.

Výber pozemku
Náklady na zakladanie môžu predstavovať 5-15% celkových nákladov stavby. Ich výška závisí aj od výberu pozemku a jeho svahovitosti. V prípade svahovitých pozemkov a území so zvýšeným ruzikom zosuvov, je potrebné nechať si vypracovať geologický profil stavebného pozemku. Dôležité je aj mať dostatok informácií o hladine podzemnej vody.

Najčastejsšie možnosti zakladania
Základy rozoznávame plošné a hlbinné. Pri zakladaní rodinných domov sa najčastejšie využívajú plošné základy, najma záakladové pásy a základové dosky. Hlbinné zakladanie, napríklad pomocou pilót alebo studní, sa využíva ojedinele, keď sa vrství únosnej zeminy nachádzajú vo veľkých hĺbkach. O konkrétnej realizácii základovej konštrukcie by mal rozhodnúť projektant spolu so statikom. Vascina rodinných domov je založená na základových pásoch. V porovnaní so základovou doskou sa nespotrebuje tak veľa betónu. Pásy sa neizolujú proti zemnej vlhkosti, preto jej musí odolávať ich materiálová báza. Základové pásy sa neodporúča používať vmenej únosných zemonách, kde by museli byť neúmerne široké, aby bezpečne rozniesli zaťaženie do pôdy.Tu je výhodnejšie použiť základovú dosku. V sypkejších zeminách sa základové pásy vytvárajú pomocou debnenia či debniacich tvaroviek. Základová doska je oceľobetónová platňa, ktorá je hrubá niekoľko desiatok centimetrov. Používa sa najma tam, kde je menej únosná pôda alebo sa v danom mieste nachádza spodná tlaková voda. Pri zakladaní na doske musíme počítať s vacsou spotrbou betónovej zmesi s určeným množstvom betonárskej výstuže. Najčastejšie sapoužívajú zvarované siete z tyčovej ocele rozličných priemerov. Špeciálnym druhom základovej dosky je oceľobetónová vaňa,ktorá sa navrhuje v prípade, ak je úroveň podlahy v suteréne pod hladinou podzemnej vody.

Hydroizolácia spodnej stavby
Okrem rozloženia zaťaženie musia základové konštrukcie resp. steny suterénu dlhodobo zabraňovať prístupu vody a chladu do objektu. V prípade izolácie proti vode rozoznávame izoláciu proti zemnej vlhkosti a hydroizoláciu proti podzemnej vode. Hydroizolácia ovplyvňuje kvalitu a životnosť celej stavby. Musí byť správne navrhnutá a kvalitne zrealizovaná, čiže absolútne vodotesná. Zabrániť prístupu vody do konštrukcie môžeme niekoľkými spôsobmi.

Drenáž
Proti vytvoreniu krátkodobo vzdutej vody, napr. pri silných zrákach treba vybudovať drenáž. V niektorých krajinách je uzákonená povinnosť pod každou stavbou vytvoriť drenážn systém ústiaci do zberných šácht.

Povlakové hydroizolácie
Na stavbe sa realizuje technológiou kladenia ako monolitické alebo prefabrikované. V prípade monolitickej technológie sa robia z náterových stierkových alebo striekaných hydroizolačných tekutých hmôt. Hrúbka hydroizolačného povlaku proti zemnej vlhkosti je približne 2,5 mm, proti gravitačnej vode asi 3 mm, proti stojatej tlakovej vode asi 4 mm. Ochrannú vrstvu tvorí ľhká polypropylénová textília,ktorá sa kladie do čerstvej vrstvy materiálu a ľahko sa pritlačí. Na vodorovnú hydroizoláciu spodných stavieb sa používa plastický minerálny tesniaci knot, ktorý je po vytvrdení odolný proti tlakovým vodám. Pri prefabrikovanej technológii sa povlakové hydroizolácie robia z hydroizolačných pásov, asfaltových alebo plastových - tzv. fólií. Hydroizolácia z asfaltových pásov je klasickou spoľahlivou technológiou. Najčastejšie sa používajú na asfaltované nataviteľné hydroizolačné pásy s použitím modifikovaných asfaltov, s nosnou vložkou zo sklenných, syntetických a kombinovabých tkanín alebo rohoží. Najnovšiu koncepciu predstavujú bezvložkové a samolepiace asfaltové pásy. Hydroizolácia z asfaltových pásov na zvislej časti steny musí byť chránená, napr.pomocou geotextílií či tepelnoizolačných dosiek. Pre hydroizolácie z plastových pásov sa zvacsa používajú nevystužené fólie z makčeného PVC. Zásady ich aplikovania sú takmer zhodné ako pri technolóii z asfaltových pásov, hlavný rozdiel spočíva v tom, že fólie sa na podklad kladú voľne a kotvia sa bodovo alebo líniovo. Na ich ochranu sa používajú geotextílie alebo bezpečnejšie obklady z polotuhých dosiek PVC.

Kryštalické hydroizolácie
Základnou zložkou týchto materiálov je zmes špeciálneho portlandského cementu, jemne mletého kremičitéhopieskua rozličných chemikálií. Po zmiešaní s vodou a aplikácií formou nástreku alebo náteru kryštály preniknú hlboko do štruktúry betónovej konštrukcie. Kryštalická formácia obmedzí veľkosť vzduchových pŕov betónu tak, žemolekuly vody nimi neprejdú. Pri realizácií je potrebná vlhkosť preto sa aplikuje na čersvý betón, v prípade suchého povrchu je potrebné ho navlhčiť. Podklad pod nátery musí byť zdrsnený a očistený vodou. Tento typ hydroizolácie je možné použiť na podzemnéa nadzemné časti betónovej konštrukcie, je zdravotne neškodný.

Hydroizolácie z vodotesného betónu
Ide o špeciálny druh betónu, ktorý vďaka špeciálnym postupom zabezpečuje dostatočnú odolnosť proti účinkom tlakovej vody. Využíva sa pri betónových konštrukciách, ktoré su dlhodobo vystavované vode a vodnému tlaku, Aj pri základoch z vodonepriepustného betónu sa však odporúča suterén zaizolovať jedmou vrstvou elastomérbitúmenových pásov alebo natrieť steny dvojzlžkovou škárovacou hmotou. Tento postup súčasne zabezpečí aj parotesnosť suterénu.

Tepelná izolácia spodnej stavby.
Zateplenie spodnej stavby sa dlho využívalo len ako ochrana proti mechanickému poškodeniu hydroizolácie. V súčasnosti sa však vo veľkej miere hodnotí aj jej úloha pri znižovaní tepelných únikov a znižovaní nákladov na energiu. Najbežnejším tepelnoizolačným materiálom je extrudovaný polystyrén, ktorý sa používa najmä pri nízkoenergetických a energeticky pasívnych domoch.

 
   
 
© 2013-2018 igdreal.sk. Všetky práva vyhradené.
Created by Weblife, design by Rendy, powered by Weblife CMS, webhosting Weblife
Kontakt : Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra
0905 887 020, info@igdreal.sk