IGD real Šetríme Váš čas a peniaze ... výhodné riešenia ...
O násSlužbyReferenciePartneriKontakt
Stavby na kľúč Stavebná činnosť Zemné práce Inžinierska činnosť

Služby

Stavby na kľúč

Rekonštrukcie

Zemné práce, autodoprava

Stavebná činnosť

Projektovanie

   projektová dokumentácia

   architektonická štúdia

   územné rozhodnutie

   projekt na stavebné povolenie

   projekt na uskutočnenie stavby

Inžinierska činnosť

Postup pri spracovaní zákazky

Projekt na uskutočnenie stavby
 
 

Cieľom tohto projektu je rozpracovať stavebným úradom overenú projektovú dokumentáciu na stavebné povolenie do takých podrobností, aby poskytovala dostatočný podklad na prípravu a realizáciu stavby. Ak je projekt domu jednoduchý a predpokladá sa,že pôjde o výstavbu svojpomocnú, vo vačšine prípadov na realizáciu stačí projekt na stavebné povolenie. Dôraz treba klásť na realizačný projekt statiky. Ak však zadávame výstavbu domu stavebnej firme, seriózna profesionálna firma bude od vás vyžadovať vykonávací projekt, ktorý prehlbuje, spresňuje, prípadne dopĺňa dokumentáciu na získanie stavebného povolenia. Ide teda o podrobnosti, ktoré jednoznačne určujú konštrukcie, výrobky, materiály, konštrukčné detaily a pod.

Obsahuje:
- výkresy domu zo staveného hľadiska aj s technickým riešením stavebných konštrukcií a detailov (napr. hydroizolácie stavby, tepelnotechnické riešenie obvodových stien, skladbu striech alebo odvodnenie a zateplenie terás nad obytnými miestnosťami, riešenie dilatačných škár, komínov, skladby podláh, úpravy povrchov v dome pod.)
- takzvaný výkaz výmer, teda súhrn stavebných prác a materiálu potrebných na uskutočnenie celej stavby
- projekt statiky a podrobné statické riešenie
- zdravotechnický projekt
- projekt vykurovania
- projekt elektroinštalácie
- projekt bleskozvodov a uzemnenie
- projekt klimatizácie
- projekt terénnych úprav spevnených plôch a oplotenia
- projekty prípojok a všetkých dostupných sietí a zdrojov

Bez ohľadu na to akou formou sa dostáva projekt alebo realizácia ku konečnému užívateľovi, je úloha architekta pri vytváraní kvalitného obytného prostredia nenahraditeľná. Architekt by mal byť strážcom kultúrnej úrovne stavby.

 
© 2013-2018 igdreal.sk. Všetky práva vyhradené.
Created by Weblife, design by Rendy, powered by Weblife CMS, webhosting Weblife
Kontakt : Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra
0905 887 020, info@igdreal.sk