IGD real Šetríme Váš čas a peniaze ... výhodné riešenia ...
O násSlužbyReferenciePartneriKontakt
Stavby na kľúč Stavebná činnosť Zemné práce Inžinierska činnosť

Služby

Stavby na kľúč

Rekonštrukcie

Zemné práce, autodoprava

Stavebná činnosť

Projektovanie

   projektová dokumentácia

   architektonická štúdia

   územné rozhodnutie

   projekt na stavebné povolenie

   projekt na uskutočnenie stavby

Inžinierska činnosť

Postup pri spracovaní zákazky

Územné rozhodnutie
 
 

Skôr ako začnete stavať, musíte požiadať stavebný úrad o územné rozhodnutie až potom žiadať o stavebné povolenie. V územnom rozhodnutí stavebný úrad vymedzí územie na navrhovaný účel, v tomto prípade bývanie, a určí podmienky, ktoré musia byť v súlade s cieľmi a zámermi celkového územného plánovania. Určí aj ďalšie opatrenia dôležité pre dané územie, napríklad starostlivosť o životné prostredie vrátane architektonických a urbanistických hodnôt.

Obsahuje:
- správu so základnými údajmi o stavebníkovi, autorovi projektu a stavbe, charakteristiku územia, opis urbanistického, architektonického, základného konštrukčného a technického riešenia, návrhy riešenia požiadaviek na požiarnu ochranu, napojenie na komunikácie a siete
- urbanistické začlenenie stavby do územia, to znamená v katastrálnej mape zakreslené umiestnenie pozemku a domu na ňom s vyznačenými odstupmi od susedných stavieb a hraníc pozemku a udanie výšok stavby
- architektonická štúdia
- údaje o konštrukčnom a technickom riešení
- údaje o požiadavkách a napojení na inžinierske siete (voda, elektrika, kanalizácia, plyn, odstraňovanie odpadu)
- napojenie na existujúce komunikácie
- údaje o vplyve novej stavby na životné prostredie
- úpravy nezastavaných plôch pozemku a ich využite

Toto je stručné zhrnutie základných prvkov projektovej dokumentácie, ku ktorým treba priložiť ďalšie vyjadrenia dotknutých orgánov, čiže všetkých úradov, ktoré majú čo povedať k výstavbe. Zoznam všetkých konkrétnych úradov, ktorých vyjadrenia budete potrebovať získate na stavebnom úrade.

 
© 2013-2018 igdreal.sk. Všetky práva vyhradené.
Created by Weblife, design by Rendy, powered by Weblife CMS, webhosting Weblife
Kontakt : Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra
0905 887 020, info@igdreal.sk