IGD real Šetríme Váš čas a peniaze ... výhodné riešenia ...
O násSlužbyReferenciePartneriKontakt
Stavby na kľúč Stavebná činnosť Zemné práce Inžinierska činnosť

Služby

Stavby na kľúč

Rekonštrukcie

Zemné práce, autodoprava

Stavebná činnosť

Projektovanie

   projektová dokumentácia

   architektonická štúdia

   územné rozhodnutie

   projekt na stavebné povolenie

   projekt na uskutočnenie stavby

Inžinierska činnosť

Postup pri spracovaní zákazky

Architektonická štúdia
 
 

Je to prvotné premietnutie zámeru stavebníka do konkrétnej priestorovej podoby. Dáva klientovi predstavu o možnom konkrétnom urbanistickom, achitektonicko-výtvarnom, dispozučno-prevádzkovom, interiérovom, konštrukčnom a materiálovom riešení budúcej stavby, ako aj o jej základných ekonomických parametroch.
Celý proces projektovania sa začína vytvorením konceptu domu, čiže architektonickej štúdie. Jasne definuje celkový vzhľad domu, jeho vzťahy k prostrediu v ktorom sa bude nachádzať, a tiež dispozičné riešenie, čiže vnútorné usporiadanie priestoru. Oproti minulosti, keď sa vytváral model domu, sa v súčasnosti preferuje počítačom spracovaná vizualizácia, ktorá pomôže investorovi získať presnú predstavu o budúcej stavbe. Stavebník si často na základe pôdorysov, rezov a pohľadov nevie dom dobre predstaviť a počas realizácie môže nastať fáza nedorozumenia a sklamania. Architektonická štúdia je najdôležitejšou etapou pred samotnou výstavbou, od ktorej závisia estetické a funkčné kvality budúcej stavby. Je tiež základným podkladom na vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia.

Obsahuje správu, ktorej súčasťou sú:
- základné údaje o stavbe, stavebníkovi, autorovi projektu
- urbanistické riešenie
- architektonické riešenie
- základné konštrukčné a technické riešenie

Výkresy:
- situačný výkres
- pôdorysy podlaží
- charakteristické rezy a pohľady v mierkach
- priestorové zobrazenie (najčastejšie vizualizácie)

 
© 2013-2018 igdreal.sk. Všetky práva vyhradené.
Created by Weblife, design by Rendy, powered by Weblife CMS, webhosting Weblife
Kontakt : Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra
0905 887 020, info@igdreal.sk